Patricia

2011-06-09
22:22:58

Paris mon amie
Jag har ägnat 74 dagar åt att sakna den här staden
Nu ska jag ägna 88 dagar åt att längta efter den


Resan är bokad